Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies używanych na stronie http://www.narajczyk.pl/.

Dane zebrane w ramach strony potrzebne są tylko i wyłącznie do analizowania ruchu i umożliwienia komentowania Użytkownikom treści.

§1 Definicje

Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się znaczenie pojęć:

1. Administrator danych osobowych – właściciel strony czyli Rafał Narajczyk. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem mailowym rafal@narajczyk.pl.

2. Strona/Blog – dostępny pod adresem http://www.narajczyk.pl/. 

3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Bloga.

4. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie). Mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 

§2 Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych

a)  Administratorem danych jest właściciel strony zgodnie z §1 pkt. 1.

b) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularza dostępnego na stronie.

c) Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika. 

2. Podanie danych przez Użytkownika

a) Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

3. Gromadzenie danych przez Administratora

a) Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością i odpowiednio chroni przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione za pomocą narzędzi dostępnych w systemie wordpress. 

b) Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności.

4. Podstawa przetwarzania danych

a) Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Uprawnienia Użytkowników

a) Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:

– prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.

§3 System komentarzy

1. Strona korzysta z wbudowanego systemu komentarzy.

2. Użytkownik pisząc i publikując komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez system komentarzy zgodnie z polityką prywatności.

3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu i przechowywane na Stronie.

§4 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania Strony;

b) w celach statystycznych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

3. Pliki cookies nie przechowują poufnych danych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu Użytkowników.

§5 Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, ze stosuje na Blogu technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

a) widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz udostępnienie posta;

Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.

B) widget JetPack stworzony przez firmę Automatic https://jetpack.com

Pozdrawiam

Rafał Narajczyk

Comments